Linux Szerver Üzemeltetés és Nyílt Operációs Rendszerek Házi Feladat

Feladatkiírás

A házi feladat egy Linux kiszolgáló telepítése és konfigurációja egy virtualizált futtatási környezetben az alábbi személyre szabott leírás szerint.

Szolgáltatási feladat

Tűzfal konfiguráció

Minden típusú leírás esetén - a feladatban esetlegesen szereplő speciális kiegészítés híjján - további feladat a Linux hálózati tűzfal (iptables) konfigurációja a következő módon:

  • A kiszolgáló géphez külső IP címről csak a feladatban megadott szolgáltatásra fogadjon el kéréseket, az alapértelmezett INPUT policy legyen DROP
  • A kiszolgáló gép és felhasználói az Internet irányába tetszőleges kéréseket küldhessenek, az ezekre érkező válaszokat a tűzfal engedje át

A feladat bemutatása

Védés

A házi feladatot a hivatalos vizsgaalkalmon személyesen kell beüzemelni, bemutatni és megvédeni. A védés során a vizsgáztató kérdéseket tesz fel a telepítés és konfiguráció lépéseire, valamint az egyes beállítások okaira vonatkozóan. A hallgatónak tanúságot kell tennie a feladatot megvalósító szöveges, rendszerközeli konfigurációs fájlokkal és tartalmukkal kapcsolatos ismereteiről akkor is, ha esetlegesen a választott Linux disztribúció által támogatott konfigurációs eszközt használt fel.

Jegyzőkönyv

A védésre a bemutatandó virtualizált operációs rendszer képfájlon kívül a hallgatónak el kell készítenie és PDF formátumban a vizsgáztató számára be kell nyújtania egy minimum 2-3 oldalas jegyzőkönyvet, melyben világos szerkezetben, vázlatosan dokumentálja a feladat megoldásához szükséges nem standard lépéseket, vagyis azokat a telepítési és konfigurációs feladatokat, melyek a választott disztribúció alapértelmezett telepítéséhez képest a kiadott feladatban szereplő állapot eléréséhez voltak szükségesek.

A jegyzőkönyv a fentieken kívül tartalmazza:

  • a hallgató nevét,
  • ETR kódját,
  • valamint az elkészítés dátumát

A jegyzőkönyv nem tartalmazhat:

  • képernyőképeket
  • soronkénti magyarázat nélküli konzol- vagy konfiguráció-másolatokat
  • külső forrásból származó szöveget, eredetének megjelölése nélkül

A fenti kritériumoknak megfelelő jegyzőkönyv hiányában a házi feladat nem értékelhető!

Kiegészítések

A hallgató a feladat megoldásához tetszőleges Linux disztribúciót, szoftvereket és virtualizációs környezetet választhat, azonban a vizsga helyszínén csak egy konfigurálatlan VirtualBox futtató környezet meglétére számíthat, ezért lehetőség szerint saját laptop használatát javasuljuk.

Másolásgyanús házi feladat esetén egyik érintett részvevő sem érvényesíthet hozott pontszámot!

gdf/linux_uzemeltetes/hazi_feladat.txt · Utolsó módosítás: 2009-11-17 00:00 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0