Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
lecturing [2009-06-04 13:08]
erno@rigo.info
lecturing [2011-07-15 00:00]
Sor 1: Sor 1:
-====== Oktatási tevékenység ====== 
- 
-//“Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem.”//​ (Kung Fu-Ce) 
- 
-Kisiskolás korom óta szeretek másoknak dolgokat megmagyarázni,​ megtanítani:​ adni öröm. Emellett úgy hiszem, a tudás, melyet az ember élete során felhalmoz, felelőssé is teszi annak átadásában. Jelenleg rendszeresen a [[http://​www.gdf.hu|Gábor Dénes Főiskola]] Informatikai Intézetének színeiben tartok rendszeresen [[http://​gdf.tricon.hu|oktatást]],​ de alkalmi jelleggel cégeknél is tartok, általában pár napos, intenzív szakmai kurzust. Gyakorlatilag bármelyik szakterületemen belül oktatok, ezidáig azonban főként az alábbi témák kerültek előtérbe: 
- 
-===== PHP programozás ===== 
- 
-  * Webes architektúrák és a PHP 
-    * webes architektúrák tegnap és ma 
-    * a PHP interpreter 
-      * futtatása 
-      * bemenete 
-      * kimenete 
-    * a safe mode 
-  * Ismerkedés a munkakörnyezettel 
-    * Alkalmazások 
-      * WAMP5 
-      * EasyEclipse for PHP 
-    * Szoftver architektúra 
-    * Projektkezelés 
-    * „Hello World!” 
-  * A PHP nyelv alapjai 
-    * alapvető szintaxis 
-    * típusok 
-    * változók és állandók 
-    * kifejezések 
-    * operátorok 
-    * vezérlési szerkezetek 
-    * függvények 
-    * osztályok és objektumok 
-    * kivételek 
-    * referenciák 
-    * biztonság 
-  * A PHP API áttekintése 
-    * Tömbök kezelése 
-    * Dátumkezelés 
-    * Fájl- és könyvtár I/O 
-    * Levelezés 
-    * SQL 
-    * String függvények 
-    * Reguláris kifejezések 
-  * PHP tervezési minták 
-    * Formkezelés 
-      * Input feldolgozása,​ ellenőrzése 
-      * Formok újramegjelenítése 
-      * Többnyelvűség 
-      * Fájlfeltöltés kezelése 
-    * Munkamenet-kezelés (Sessionkezelés) 
-      * Felhasználók követése 
-      * Egyszerű „bevásárlókosár” tervezési minta 
-      * Cookie-kezelés („sütik”) 
-    * Hitelesítés 
-      * HTTP alapú 
-      * Cookie alapú 
-    * Template rendszerek 
-      * Kódszeparáció és -újrafelhasználás 
-      * MVC (Model-View-Controller) 
-    * Adatbázis alapú funkciók 
-      * Scriptek közti kommunikáció (chat) 
-    * Dinamikus képek és más erőforrások (GD) 
- 
-===== Linux ismeretek ===== 
- 
-  * Történeti áttekintés 
-  * Ismerkedés a rendszerrel,​ alapfogalmak 
-    * A Linux kernel 
-    * A Linux operációs rendszer 
-    * Linux Disztribúciók 
-    * Linux Standard Base (LSB) 
-    * Filesystem Hierarchy Standard (FHS) 
-    * Rendszer initcializáció,​ boot folyamat 
-    * Felhasználók,​ csoportok 
-  * Alapvető műveletek 
-    * Shell használat 
-    * Kézikönyvek és súgók 
-    * Általános parancsok 
-      * Alapvető listázó parancsok (pwd, ls, tree) 
-      * Az „ls -l” értelmezése 
-      * Alapvető navigáció (cd, pwd) 
-      * Fájl manipuláció (cp, mv, rm) 
-      * Könyvtár manipuláció (mkdir, rmdir, rm -r) 
-      * Archiválás,​ tömörítés (zcat, zless, gzip, tar) 
-      * Fájlok tartalmának kezelése (cat, head, tail, more, less) 
-      * Karakteres szövegszerkesztő programok (vi, nano, mcedit, joe, emacs) 
-      * Hard linkek, szimbolikus linkek (ln) 
-      * Fájlok együttes kezelése (*, ?, []) 
-      * I/O csatornák 
-      * Reguláris kifejezések (grep) 
-      * Fájlok keresése (find) 
-      * Programozott szövegfeldolgozás (sed, xargs) 
-    * Környezet (environment) 
-    * Az elérési útvonal (PATH) 
-    * Processzek kezelése 
-    * Blokk eszközök 
-    * Felhasználók kezelése 
-    * Linux jogosultságkezelés 
-      * A „chmod” parancs 
-      * umask 
-    * Ütemezett parancsindítás 
-    * Rendszeridő 
-    * Shell Scriptek 
-    * Linux Kernel 
-      * modulok 
-      * konfiguráció 
-      * fordítás 
-    * X.org 
-    * Irodai alkalmazások 
- 
-<​note>​Az oldal további részei feltöltés alatt állnak, addig is lásd [[http://​gdf.tricon.hu|GDF oktatási oldalaimat]]...</​note>​ 
- 
-===== IT biztonság ===== 
- 
-===== HTML/XML alapok ===== 
  
lecturing.txt · Utolsó módosítás: 2011-07-15 00:00 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0